Easy does it

Auteurs

  • Koenraad Buntinx Ervaringsdeskundige
  • Hendrik Peuskens psychiater, PK AI-exianen, Tienen, UPC KU Leuven

Samenvatting

‘Easy does it’ – ‘kalmpjes aan’ is een aforisme uit de Big Book van Anonieme Alcoholisten (AA). Het wordt gebruikt in verschillende situaties, dus voor wie wil, zijn er verschillende lagen in de betekenis te vinden.

Een wereldlijke lezing wordt gevonden, in het woordenboek. In Cambridge dictionary: ‘do it slowly and carefully’ – doe iets traag en voorzichtig en in Oxford dictionary: ‘used to tell somebody to do something, or move something, slowly and carefully’ – gebruikt om iemand te vertellen iets te doen of te verplaatsen op een trage, voorzichtige manier.

Volgens de AA-overlevering is het echter een gezegde met een christelijke inspiratie, gebaseerd op de Bergrede (Mattheus 6:34): ‘Maak u geen zorgen over de dag van morgen. Ook morgen zal God u weer geven wat u nodig hebt. Elke dag heeft al genoegaan zijn eigen problemen.’ Het moedigt de toehoorder aan zich nit te laten ontmoedigen door de moeilijkheden van elke dag én verwijst naar een geruststellende voorzienigheid.

Gepubliceerd

30-08-2022