Drugsvoorlichting in de klas - een slecht idee

Auteurs

  • Martha de Jonge Trimbos-instituut
  • Simone Onrust Trimbos Instituut

Samenvatting

Drugspreventie via voorlichting in de klas lijkt een quick fix, maar kan juist een averechts effect hebben.  

Drugspreventie heeft als doel het voorkomen of uitstellen van (eerste) gebruik van drugs en het voorkomen van problemen die het gevolg zijn van drugsgebruik. Om deze doelen te bereiken is een uitgebreide waaier aan effectieve interventies beschikbaar in Nederland. Deze interventies worden aangeboden in verschillende settingen, zoals op scholen, online en in het uitgaansleven, over het algemeen vanuit de preventieafdelingen van verslavingszorg instellingen. Nationaal en internationaal is er veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van preventieve interventies en in het drugspreventie veld wordt zoveel mogelijk met deze wetenschappelijke standaarden gewerkt.

Steeds vaker valt echter op dat ook andere partijen een rol oppakken op het gebied van drugspreventie. Mede in navolging van de media-aandacht rond sommige ‘nieuwe’ drugs, en als gevolg van de groeiende aandacht voor ondermijnende criminaliteit, lijkt bij sommige partijen de behoefte te ontstaan om ‘iets’ te doen tegen drugsgebruik. Vaak vanuit het onderbuikgevoel dat iets beter is dan niets. (Lees verder, enkel voor abonnees!)

Biografieën auteurs

Martha de Jonge, Trimbos-instituut

Drs. Martha de Jonge werkt als senior wetenschappelijk medewerker op het Trimbos-instituut. Zij is overkoepelend projectleider van het team Drugspreventie, ervaren onderzoeker en Nationaal Trainer van het European Prevention Curriculum, een op Europees niveau ontwikkelde training in middelenpreventie.

Simone Onrust, Trimbos Instituut

Dr. Simone Onrust werkt als senior wetenschappelijk medewerker op het Trimbos-instituut. Zij is projectleider van het landelijk preventieprogramma Helder op School

 

Gepubliceerd

13-03-2023