Alcohol- en drugspreventie voor kwetsbare groepen: hoe kan het beter?

Auteurs

  • Marjan Mohle Trimbos-instituut
  • Desiree Spronk Trimbos-instituut

Samenvatting

Kwetsbare groepen ervaren potentieel de grootste schade als gevolg van alcohol- en drugsgebruik. In theorie is er dus veel gezondheidswinst te halen met preventie gericht op deze groepen. Alleen universele preventie is hierbij niet voldoende. Het is echter niet altijd helder wat we verstaan onder kwetsbare groepen voor middelenpreventie. In dit essay beschrijven we wat kwetsbare groepen voor alcohol- en drugspreventie zijn en welke specifieke doelgroepen we kunnen onderscheiden. We beschrijven de relevantie om juist nu de inzet voor deze groepen te verstevigen en verkennen hoe we deze groepen beter kunnen bereiken. (Lees verder, enkel voor abonnees!)

Biografieën auteurs

Marjan Mohle, Trimbos-instituut

Marjan Möhle (1974) studeerde Sociaal-Pedagogische Hulpverlening en Sociologie. Zij werkte eerder in de ggz en de jeugdhulp en als beleidsadviseur voor gemeenten. Als wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut richt zij zich nu op middelenpreventie bij jongeren in de zorg.

Desiree Spronk, Trimbos-instituut

Desirée Spronk (1983) studeerde psychologie en promoveerde op de relatie tussen drugs en cognitieve functies. Momenteel is ze wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut.

Gepubliceerd

13-03-2023