Evaluatie van Cao 100, een wettelijk kader voor een preventief alcohol- en drugbeleid op het werk

Auteurs

  • Marie-Claire Lambrechts VAD- KuLeuven Omgeving- Gezondheid

Samenvatting

Op 10 oktober 2008 keurden de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) unaniem een ontwerp van Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) en bijbehorend advies goed. Door dit wettelijk kader op het hoogste sociaal overlegniveau moeten alle bedrijven uit de private sector sinds 1 april 2010 een alcohol- en drugbeleid hebben. Cao 100 wordt beschouwd als een mijlpaal in het beleidsmatig werken omtrent alcohol en andere drugs in de werkcontext.

In dit essay gaan we kort in op de doelstellingen en uitwerking van dergelijk preventiebeleid. We staan vooral stil bij de belangrijkste resultaten van het evaluatieonderzoek. De conclusie is duidelijk: Cao 100 biedt wel degelijk principes en bouwstenen aan waarmee werkgevers in overleg met hun werknemers een preventief alcohol- en drugbeleid kunnen uitwerken. Maar de cao biedt geen kant-en-klaar alcohol- en drugbeleid. Er is nog veel (maat) werk aan de winkel. En er zijn ook enkele belangrijke struikelblokken, zoals bijvoorbeeld het testen van werknemers op het gebruik van alcohol of andere drugs. (Lees verder, enkel voor abonnees!)

Biografie auteur

Marie-Claire Lambrechts, VAD- KuLeuven Omgeving- Gezondheid

Marie-Claire Lambrechts,Coördinator sector arbeid, Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs

Postdoctoraal onderzoeker, KU Leuven, Omgeving en Gezondheid

Gepubliceerd

13-03-2023