Stand van zaken rond rond comorbiditeit middelengebruiksstoornissen en eetstoornissen.

Auteurs

  • Anne Peelman Universiteit Gent - UZ Gent
  • Inge Debruyckere UZ en Universiteit Gent
  • Eva Debusscher Kliniek St.Jozef Pittem
  • Gunter Heylens UZ en Universiteit Gent

Samenvatting

Er is in de literatuur groeiende interesse voor een parallel tussen middelgebruiksstoornissen en eetstoornissen. De doelstelling van dit overzichtsartikel is om eerst een overzicht te geven van de recente literatuur rond de prevalentie van eetstoornissen bij middelgebruiksstoornissen enerzijds en middelgebruiksstoornissen bij eetstoornissen anderzijds, met specifieke aandacht voor de aanwezigheid van eetbuien. Nadien wordt een synthese gebracht van de voorgestelde mechanismen op neurobiologisch en psychologisch vlak die deze comorbiditeit kunnen verklaren en veroorzaken. De resultaten tonen dat er hoge comorbiditeitscijfers zijn tussen beide pathologieën en de relatie het sterkst is tussen eetstoornissen met eetbuien en stoornissen in het gebruik van een middel. Verder worden op neurobiologisch gebied linken gelegd tussen activatie van het verslavingssysteem bij zowel eetbuien als bij middelgebruiksstoornissen en worden er op psychologisch gebied gelijkaardige eigenschappen in temparament, karakter, voorgeschiedenis en andere comorbiditeiten weerhouden. Ten slotte worden er enkele voorstellen gedaan voor initiatieven ter screening en verder onderzoek. Door eetbuien als verslavend gedrag te erkennen opent dit de deur voor nieuwe perspectieven in de behandeling.

Biografieën auteurs

Anne Peelman, Universiteit Gent - UZ Gent

Arts in opleiding tot psychiater

Inge Debruyckere, UZ en Universiteit Gent

Dr. Inge Debruyckere is psychiater dagbehandeling eetstoornissen en angst- en stemmingsstoornissen aan het UZ Gent.

Eva Debusscher, Kliniek St.Jozef Pittem

Dr. Eva Debusscher is beleidspsychiater verslavingszorg en systeemtherapeut aan de Kliniek Sint-Jozef Pittem.

Gunter Heylens, UZ en Universiteit Gent

Prof. dr. Gunter Heylens is psychiater en afdelingshoofd van Spoedpsychiatrie UZ Gent en docent aan de Universiteit Gent

Gepubliceerd

29-03-2024