Als de tank je beste vriend wordt.

Problematisch lachgasgebruik bij jonge Marokkaanse Amsterdammers

Auteurs

  • Jan van Amsterdam Farmacoloog en senior onderzoeker aan de afdeling Psychiatrie van het Amsterdam UMC
  • Ton Nabben Antropoloog, als criminoloog verbonden aan de Faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam

Samenvatting

Het narcosemiddel lachgas wordt, vanwege de toegenomen beschikbaarheid, steeds vaker recreatief gebruikt (Nabben e.a., 2017; van Amsterdam e.a. 2015). Het lachgasebruik is onder jonge scholieren in Nederland opvallend hoog: in 2019 had 3,5% (12-jarigen) en 16,9% (16-jarigen) ervaring met lachgas (Rombouts e.a., 2020), waarbij scholieren met een niet-westerse migratieachtergrond er relatief meer ervaring mee hadden (van Laar e.a., 2020). Full text lezen (enkel abonees)

Gepubliceerd

12-07-2022

Nummer

Sectie

Wetenschappelijke Artikels