De kracht van eigen regie en transdiagnostiek in een opgelegd behandelkader voor personen met een dubbeldiagnose

Het verhaal van Paul

Auteurs

  • peter joostens psychiater en psychotherapeut bij Alexianen Zorggroep Tienen, voorzitter van de Sectie Verslavingspsychiatrie van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie

Samenvatting

Abstract

Paul is een man een complexe dubbeldiagnose geschiedenis. Het verhaal van Paul leert ons dat de opkomst van de herstelvisie geholpen heeft om op een andere en meer hoopvolle manier om te gaan met de uitdagingen van deze complexiteit. Een gecombineerd traject met een gerichte dubbeldiagnose-aanpak gekoppeld aan een herstel-ondersteunend zorgtraject heeft uitweg geboden. De geschiedenis van Paul toont aan dat een herstelgerichte benadering goed toepasbaar is bij dubbeldiagnose. Ook wordt de bruikbaarheid van een transdiagnostisch perspectief in deze context aangetoond. We ontdekken dat dat een gedwongen behandelkader ook ruimte laat voor herstelgericht werken.

 

Trefwoorden: herstel en dubbeldiagnose, transdiagnostiek

 

Abstract (English)

Paul is a man with a complicated history of dual diagnosis. The story of Paul learns that the emergence of the recovery model helps to a create a more hopeful perspective to cope with the challenges of this complexity. A combined trajectory with a focused dual diagnosis approach and a recovery based treatment has given a way out. This case report shows that the recovery model is applicable dual diagnosis. It also shows us the usefulness of a transdiagnostic perspective in this context and the option of a recovery based treatment in a coercive treatment environment. Full text lezen (enkel abonees)

Gepubliceerd

12-07-2022

Nummer

Sectie

Case Reports