Roken en alcoholgebruik van vrouwen rond de zwangerschap naar opleidingsniveau: trends en gesprekken met zorgverleners

Auteurs

  • Dr. Tessa Scheffers-van Schayck Wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut.
  • Dr. Karin Monshouwer Epidemioloog en senior wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut
  • Dr. Marlous Tuithof Projectleider van de Monitor Middelengebruik en Zwangerschap en wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut

Samenvatting

Eerder onderzoek liet zien dat lager opgeleide vrouwen vóór, tijdens of na de zwangerschap vaker roken en minder vaak alcohol drinken dan hoogopgeleide vrouwen. Het doel van het huidige onderzoek was tweeledig: 1) inzicht verkrijgen in de ontwikkelingen van deze opleidingsverschillen over tijd; en 2) nagaan of er opleidingsverschillen zijn in de mate waarin roken en alcoholgebruik rond de zwangerschap tussen zorgverleners en vrouwen wordt besproken. Hiervoor wordt data gebruikt uit de landelijke Monitor Middelengebruik en Zwangerschap 2016 en 2018, waarbij een representatieve steekproef van vrouwen een korte vragenlijst invulde bij een bezoek aan het consultatiebureau. Resultaten laten tussen 2016 en 2018 een lichte, maar niet significante, daling in het roken rond de zwangerschap zien. Alcoholgebruik vóór en tijdens de zwangerschap was stabiel. Zowel bij roken als bij alcohol waren geen opleidingsverschillen in deze trends over tijd. Zorgverleners spraken vaker met lager opgeleide vrouwen over derdehands rook dan met hoogopgeleide vrouwen. Alcoholgebruik tijdens de zwangerschap werd juist vaker besproken met hoogopgeleide vrouwen. Omdat slechts minder dan de helft van de vrouwen die vóór de zwangerschap rookte of alcohol dronk met een zorgverlener hierover sprak, is hier nog veel winst te behalen. Full text lezen (enkel abonees)

Gepubliceerd

05-09-2022

Nummer

Sectie

Wetenschappelijke Artikels