Ervaringen van moeders in herstel van verslaving omtrent illegaal druggebruik tijdens de zwangerschap en hulpverlening

Auteurs

  • Florien Meulewaeter Onderwijsassistent en doctoraatsonderzoeker, Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek
  • Elisabeth De Schauwer Gastprofessor, Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek
  • Sarah De Pauw Professor Orthopedagogiek, Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek
  • Wouter Vanderplasschen Vakgroepvoorzitter en professor Orthopedagogiek, Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek

Samenvatting

Inleiding: Middelengebruik tijdens de zwangerschap is een belangrijk volksgezondheidsprobleem, voortkomend vanuit de mogelijke fysieke en psychosociale schade op korte en lange termijn, dit zowel voor de moeder als voor het (ongeboren) kind. Dit artikel beschrijft zwangerschapservaringen van moeders die voor, tijdens of na de zwangerschap illegale drugs hebben gebruikt.

Methode: Kwalitatieve, semigestructureerde interviews werden afgenomen van moeders (n=30) in herstel van verslaving aan illegale drugs en thematisch geanalyseerd.

Resultaten: De thematische analyse leidde tot de identificatie van vier hoofdthema’s: 1) zwangerschap en ruimere leefsituatie; 2) cyclus van gebruik, stopzetting en herval; 3) stigma en vooroordelen als drempel tot zorg; en 4) nood aan informatie over hulpverleningsaanbod en moeder-kindopname.

Discussie: De bevindingen uit dit onderzoek stipuleren het belang van een destigmatiserende, niet-oordelende en relationele benadering ten opzichte van (aanstaande) zwangere vrouwen om middelengebruik bespreekbaar te maken en optimale zorg en bescherming voor de (aanstaande) moeder en het (ongeboren) kind te kunnen garanderen. De bevindingen kunnen de ontwikkeling van een schadebeperkend, destigmatiserend model van prenatale en postpartum zorg informeren. Full text lezen (enkel abonees)

Gepubliceerd

12-07-2022

Nummer

Sectie

Wetenschappelijke Artikels