http://tijdschriftverslavingherstel.eu/index.php/manuscript/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom Tijdschrift Verslaving & Herstel: Nieuwsberichten 2022-11-25T12:40:58+01:00 Open Journal Systems <p>Het <em>Tijdschrift</em> <em>Verslaving &amp; Herstel </em>wil de reflectie over verslavingsgedrag stimuleren en bijdragen aan vernieuwing en verbetering van de praktijk van preventie en hulpverlening. We doen dat vanuit gezondheids-, emancipatorisch en herstelgericht perspectief.<br /><br /></p>