Tijdschrift Verslaving & Herstel: Nieuwsberichten http://tijdschriftverslavingherstel.eu/index.php/manuscript <p>Het <em>Tijdschrift</em> <em>Verslaving &amp; Herstel </em>wil de reflectie over verslavingsgedrag stimuleren en bijdragen aan vernieuwing en verbetering van de praktijk van preventie en hulpverlening. We doen dat vanuit gezondheids-, emancipatorisch en herstelgericht perspectief.<br /><br /></p> nl-NL