Verslaving & Herstel

Over dit tijdschrift

Het Tijdschrift Verslaving & Herstel wil de reflectie over verslavingsgedrag stimuleren en bijdragen aan vernieuwing en verbetering van de praktijk van preventie en hulpverlening. We doen dat vanuit gezondheids-, emancipatorisch en herstelgericht perspectief.

Huidig nummer

Vol 4 Nr 1 (2024): Tijdschrift Verslaving & Herstel

Thema nummer: Verslaving en Dubbeldiagnose

Gepubliceerd: 29-03-2024

Wetenschappelijke Artikels

Case Reports

Overzichtsartikelen

Ervaringsverhaal

Abstract Verpakt

Bekijk alle nummers

Wetenschap en praktijk vanuit gezondheids- en emancipatorisch perspectief.

Logo © Jelle Debusscher

Gompel&Svacina Uitgevers