Cocaïne en seks: een catch-22?

Auteurs

  • Elisa Ceulemans UZ Gent
  • Lemmens Gilbert Universiteit Gent
  • Heylens Gunter Universiteit Gent

Samenvatting

Abstract

Cocaïne is een stimulator van het centraal en perifeer zenuwstelsel en de meest gebruikte illegale stimulerende drug in Europa. Op korte termijn kan cocaïne de intensiteit van de seksuele ervaring en het seksueel verlangen verhogen. In dit artikel onderzochten we de seksuele disfuncties die optreden bij langdurig cocaïnegebruik (langer dan één jaar) bij volwassenen mannen en vrouwen, of er herstel optreedt na stopzetting van gebruik en of er een verband is met bestaande seksuele problemen voorafgaand aan het gebruik van cocaïne.

De resultaten van deze studie tonen aan dat langdurig cocaïne leidt tot tal van seksuele disfuncties bij zowel mannen als vrouwen met daling van seksueel interesse en verlangen, meer erectie- en opwindingsstoornissen, meer orgasmestoornissen en meer pijnproblemen, die vaak persisteren na het stopzetten van het gebruik. De neerwaartse regulatie van de dopaminerge receptoren en het ontstaan van hyperprolactinemie en gedaald testosteron wordt als onderliggende hypothese naar voor geschoven. Bovendien wordt cocaïne vaak als zelfmedicatie ingezet bij reeds bestaande seksuele problemen. Hulpverleners binnen de verslavingszorg dienen actief het seksuele (dis)functioneren van cocaïnegebruikers te bevragen. Bij seksuele problemen dient een behandelplan opgesteld en gestart te worden.  (Lees verder, enkel voor abonnees!)

 

Trefwoorden:

Cocaïnegebruik, chronisch

Seksuele disfunctie

Biografieën auteurs

Elisa Ceulemans, UZ Gent

ASO Volwassenpsychiatrie. Elisa.ceulemans@ugent.be

Lemmens Gilbert, Universiteit Gent

psychiater, diensthoofd psychiatrie aan de UZ Gent en hoofddocent psychiatrie aan de Universiteit Gent.

Heylens Gunter, Universiteit Gent

is psychiater, kliniekhoofd spoedpsychiatrie aan de UZ Gent en docent aan de Universiteit Gent.

Gepubliceerd

15-12-2022

Nummer

Sectie

Overzichtsartikelen