Ervaringen met intra-group stigma: onderzoek bij cliënten van een opiaatsubstitutiebehandeling

Auteurs

  • Lena De Bonte Criminoloog, volgt een master sociologie aan de Universiteit Gent
  • Freya Vander Laenen Hoofddocent Criminologie van de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht van de Universiteit Gent

Samenvatting

Bij de behandeling van personen met een opiaatafhankelijkheid is, zowel in België als in Nederland, sinds de jaren tachtig de aandacht verschoven van hulpverlening gericht op abstinentie naar laagdrempelige substitutiebehandelingen met opiaatagonisten [1-3].

Opiaatsubstitutiebehandelingen vormen een van de meest effectieve behandelingen binnen de verslavingszorg [4,5]. Eerdere studies stelden vast dat het volgen van een opiaatsubstitutiebehandeling het sociaal functioneren, de jobopportuniteiten en de algemene levenskwaliteit verhoogt [6]. Daarnaast is de behandeling in staat de criminele betrokkenheid, overdosering en de transmissie van virale infectieziektes zoals HIV terug te dringen [7]. Ondanks de sterke wetenschappelijke evidentie voor opiaatsubstitutiebehandelingen, ondervinden cliënten stigmatisering in hun dagelijkse leven [3,8]. Dit is problematisch, aangezien stigma’s een van de belangrijkste barrières voor herstel vormen binnen de verslavingszorg [9]

Het stigma bij de publieke opinie tegenover cliën[1]ten is gebaseerd op de assumptie dat ze louter het geconsumeerde genotsmiddel vervangen. De behandelingen zouden dus de verslaving niet ‘genezen’ [10,11]. Deze veronderstelling blijft hardnekkig, ongeacht de recente opkomst van de herstelbeweging en de erkenning van opiaatafhankelijkheid als een chronische aandoening in de literatuur [12]. Personen die geconfronteerd worden met stigma in de maatschappij, proberen vaak een functionele sociale identiteit te behouden en hun sociale welbevinden te beschermen tegen de stress van discriminatie. De sociale identiteit is een concept dat verwijst naar wie een persoon is in het licht van de groepen waarvan men deel uitmaakt [13]. Full text lezen (enkel abonees)

Gepubliceerd

12-09-2022

Nummer

Sectie

Wetenschappelijke Artikels