Verslaving aan tabak is een echte verslaving

Auteurs

  • Arnt Schellekens MD PhD, Radboudumc, Donders Centre for Medical Neuroscience, department of Psychiatry Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction
  • Maartje Luijten Phd, Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit, Nijmegen
  • Boukje Dijkstra Phd, Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction
  • Robert van de Graaf Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction, Verslavingszorg Noord Nederland
  • Margreet van der Meer MSci, Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction, Verslavingszorg Noord-Nederland
  • Jacqueline Vink Phd, Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit, Nijmegen

Samenvatting

Ongeveer een kwart van onze bevolking heeft een verslaving aan één of meerdere psychoactieve stoffen. De meest voorkomende verslavingen zijn die aan alcohol en tabak. Van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder rookt gemiddeld 17% dagelijks. In bepaalde groepen is deze prevalentie (veel) hoger. een recente, grote Europese studie liet zien dat dagelijks roken is geassocieerd met sociaaleconomische ongelijkheden wat betreft opleidingsniveau, inkomen en beroepsklasse. Ter illustratie, in Nederland varieert het percentage dagelijkse rokers van 9,7% onder hoogopgeleiden tot 21,5% en 25,1% onder mensen met een middelbaar en laag opleidingsniveau. Maar ook in andere groepen, bijvoorbeeld psychiatrische patiënten of mensen met een verslaving aan alcohol of drugs, wordt relatief vaak gerookt. Full text lezen (enkel abonees)

Gepubliceerd

12-07-2022

Nummer

Sectie

Wetenschappelijke Artikels