'Studenten zijn zuipschuiten en altijd dronken!' Maar klopt dat beeld wel?

Alcoholfacts: een online Social Norms interventie gericht op studenten van de Universiteit Antwerpen.

Auteurs

  • Hanna van Roozendaal Universiteit Antwerpen
  • Katleen Derickx Universiteit Antwerpen
  • Prof. dr. Guido Van Hal Universiteit Antwerpen

Samenvatting

Alcoholgebruik is veelvoorkomend onder Vlaamse studenten. Opvallend hierbij is dat studenten de neiging hebben het alcoholgebruik van andere studenten te overschatten. Gezien studenten gevoelig zijn voor de sociale context en de percepties die zij hebben van hun omgeving, kan dit tot gevolg hebben dat zij zelf ook meer alcohol gaan drinken. Van deze discrepantie tussen het werkelijke alcoholgebruik van studenten en de misperceptie die zij hierover hebben, wordt gebruik gemaakt in de Social Norm Approach. Dit is een methode voor gedragsverandering die vaak wordt toegepast in de preventieve gezondheidszorg, waarbij de correcte norm, oftewel het daadwerkelijke alcoholgebruik van studenten, wordt teruggekoppeld aan de doelgroep.

In deze studie is een sociale mediacampagne, genaamd Alcoholfacts, ontwikkeld op basis van deze Social Norm Approach, specifiek gericht op Antwerpse studenten. Naast een effectmeting op het alcoholgebruik en de perceptie van het alcoholgebruik, waarbij de Universiteit Gent als controlegroep fungeert, ligt de focus op een uitgebreide procesevaluatie.

Van half november tot half december 2022 heeft de campagne gelopen. Vier maanden na afloop van de campagne zal de nameting plaatsvinden, waarna de resultaten zullen volgen. In dit artikel wordt de achtergrond en methode van het onderzoek en specifiek de ontwikkeling en uitvoering van de campagne, beschreven. (Lees verder, enkel voor abonnees!)

 

Biografieën auteurs

Hanna van Roozendaal, Universiteit Antwerpen

Hanna E. van Roozendaal, MD, is doctoraatstudent Sociale
Epidemiologie en Gezondheidsbeleid aan de Faculteit Geneeskunde
en gezondheidswetenschappen van Universiteit Antwerpen.

Katleen Derickx, Universiteit Antwerpen

Katleen Derickx is masterstudent Epidemiologie aan de Faculteit Geneeskunde en gezondheidswetenschappen van Universiteit Antwerpen.

Prof. dr. Guido Van Hal, Universiteit Antwerpen

Prof. dr. Guido Van Hal, medisch socioloog en onderzoeksleider Sociale Epidemiologie en Gezondheidsbeleid aan de Faculteit Geneeskunde en gezondheidswetenschappen van Universiteit Antwerpen.

Gepubliceerd

13-03-2023

Nummer

Sectie

Wetenschappelijke Artikels