Behoeftepeiling dubbele problematiek in het Beschermd Wonen

Auteurs

  • Bram Zwanenburg Trimbos-instituut
  • Ankie Lempens Trimbos-intituut
  • Anneke van Wamel Trimbos-instituut

Samenvatting

In het beschermd wonen (BW) komt dubbele problematiek veel voor, maar hoe bewoners met dubbele problematiek begeleid worden, verschilt tussen instellingen. Tien jaar na het verschijnen van de Handreiking Het vormgeven van woonbegeleiding aan mensen met een dubbele diagnose hebben we opnieuw verkend wat wensen en behoeften van bewoners met dubbele problematiek en professionals in het BW zijn. Dit keer in drie BW-locaties van drie zorgaanbieders (een geïntegreerde ggz-instelling en twee bovenregionaal werkende RIBW’s verspreid over Nederland).   

Biografieën auteurs

Bram Zwanenburg, Trimbos-instituut

MSc., projectmedewerker, Trimbos-instituut, team Zorg & Participatie

Ankie Lempens, Trimbos-intituut

wetenschappelijk medewerker, Trimbos-instituut, team Alcohol- en Drugspreventie

Anneke van Wamel, Trimbos-instituut

wetenschappelijk medewerker, Trimbos-instituut, team Alcohol- en Drugspreventie

Gepubliceerd

12-09-2023