Ervaringen van Vlaamse adolescenten met psychotrope medicatie tijdens Covid-19

Auteurs

  • Ellen Lagast Vrije Universiteit Brussel (OPIH)
  • Leys Mark Vrije Universiteit Brussel
  • Melissa Ceuterick Universiteit Gent

Samenvatting

Dit onderzoek bestudeert de subjectieve ervaring van Vlaamse adolescenten (hogeschool- en universiteitsstudenten van 17-25 jaar) met psychotrope medicatie (benzodiazepines en/of antidepressiva) tijdens de Covid-19 pandemie. Aan de hand van een narratieve analyse, meer specifiek door het bekijken van de ziekte- en medicatienarratief, tracht dit onderzoek de betekenissen te begrijpen die deze jongeren ontwikkelen met betrekking tot hun mentale gezondheidsproblemen en het daaruit volgend medicatiegebruik. De adolescenten verwijzen naar hun medicatiegebruik in termen van ervaringen met stigma en bijwerkingen en ervaren hierbinnen een ambiguïteit. De medicatie brengt rust en stabiliteit in hun verstoorde leven, maar gevoelens van schaamte en controleverlies voeden toch een wens te stoppen met het medicatiegebruik. Toch zien ze de medicatie als (tijdelijk) belangrijk om het “normale” te herstellen.

(Lees verder, enkel voor abonnees!)

Biografieën auteurs

Ellen Lagast, Vrije Universiteit Brussel (OPIH)

Vrije Universiteit Brussel, onderzoeksgroep OPIH

Melissa Ceuterick, Universiteit Gent

Universiteit Gent, onderzoeksgroep Hedera

Gepubliceerd

29-12-2023

Nummer

Sectie

Wetenschappelijke Artikels