Gunstige effecten van opioïdrotatie naar buprenorfine/naloxon in patiënten met chronische niet-kanker gerelateerde pijn en een stoornis in het gebruik van opioïden

Auteurs

  • Stijn Veldman Novadic-Kentron verslavingszorg, 5261 LX Vught, Nederland
  • Hannah Ellerbroek Afdeling psychiatrie, Radboud universitair Medisch Centrum, 6525 GA Nijmegen, Nederland
  • Sander Dekkers Afdeling psychiatrie, Radboud universitair Medisch Centrum, 6525 GA Nijmegen, Nederland
  • Selina van der Wal Afdeling anesthesie, pijn en palliatieve geneeskunde, Radboud universitair Medisch Centrum, 6525 GA Nijmegen, Nederland
  • Marleen van Beek Afdeling psychiatrie, Radboud universitair Medisch Centrum, 6525 GA Nijmegen, Nederland
  • Arnt Schellekens Afdeling psychiatrie, Radboud universitair Medisch Centrum, 6525 GA Nijmegen, Nederland

Samenvatting

Patiënten met chronische niet-kankergerelateerde pijn (CNKP) gebruiken regelmatig langdurig voorgeschreven opioïden. Soms leidt dit tot een stoornis in het gebruik van opioïden (SGO). Dit onderzoek beschrijft de effecten van opioïdrotatie naar buprenorfine/naloxon (BuNa) op opioïd misbruik, zucht, pijn, hyperalgesie, depressie, angst en stress, en kwaliteit van leven bij 43 patiënten met CNKP en SGO. Uitkomstmaten waren de Current Opioïd Misuse Measurement (COMM), Visual Analogue Scale (VAS-zucht, VAS-pijn, en VAS-kwaliteit), Quantitative Sensory Testing (QST), Depressie Angst Stress Schaal (DASS), en EuroQol-5D, gemeten voor de omzetting en na twee maanden follow-up. Zevenendertig patiënten zijn succesvol geroteerd. Bij deze patiënten daalde de gemiddelde COMM-score van 17,1 naar 6,7 (F=36,5; p<0,001), de gemiddelde VAS-zucht van 39,3 naar 5,3 (F=26,5, p<0,001), de gemiddelde VAS-pijn van 51,3 naar 37,2 (F=3,3; P=0,044), waarbij de drukpijndrempel, en elektrische pijndrempel en –tolerantie stegen (F=7,8; P=0,005 en F=44,5; P<0,001, respectievelijk). Verder daalde de DASS van 12,1 naar 6,6 (F=56,3; p<0,001), en de EuroQol-gezondheidsindex en VAS-kwaliteit stegen (F=10,4; p=0,003 en F=4,4; p0,043, respectievelijk). Rotatie naar BuNa had gunstige effecten op misbruik, zucht, pijn, hyperalgesie, psychiatrische klachten, en kwaliteit van leven, in patiënten met CNKP en een SGO. De beperkte steekproefomvang en het observationele design van deze studie onderstrepen de noodzaak van de replicatie van de huidige bevindingen in grootschaliger, gecontroleerde onderzoeken.

Biografieën auteurs

Stijn Veldman, Novadic-Kentron verslavingszorg, 5261 LX Vught, Nederland

2e affiliatie: Afdeling psychiatrie, Radboud universitair Medisch Centrum, 6525 GA Nijmegen, Nederland

3e affiliatie: Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction (NISPA), 6500 HE Nijmegen, Nederland

Hannah Ellerbroek, Afdeling psychiatrie, Radboud universitair Medisch Centrum, 6525 GA Nijmegen, Nederland

2e affiliatie: Donders Institute for Brain Cognition and Behavior, Radboud Universiteit Nijmegen, 6525 AJ Nijmegen, Nederland

Marleen van Beek, Afdeling psychiatrie, Radboud universitair Medisch Centrum, 6525 GA Nijmegen, Nederland

2e affiliatie: Donders Institute for Brain Cognition and Behavior, Radboud Universiteit Nijmegen, 6525 AJ Nijmegen, Nederland

Arnt Schellekens, Afdeling psychiatrie, Radboud universitair Medisch Centrum, 6525 GA Nijmegen, Nederland

2e affiliatie: Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction (NISPA), 6500 HE Nijmegen, Nederland

3e affiliatie: Donders Institute for Brain Cognition and Behavior, Radboud Universiteit Nijmegen, 6525 AJ Nijmegen, Nederland

 

Gepubliceerd

12-09-2023

Nummer

Sectie

Wetenschappelijke Artikels