Verslaving en Herstel in het Nieuws

Auteurs

  • Paul VAN DEUN

Samenvatting

Verslaving en herstel is een thema dat zowel in België als in Nederland meer en meer publieke aandacht krijgt, wat nodig is en volkomen terecht. De samenleving kan, als ze dat wenst, het beleid op veel vlakken anders oriënteren en daardoor huidige en toekomstige generaties veel leed besparen. Maar de samenleving, lees ‘de politiek’, zal dat pas doen als het thema in de aandacht blijft en als er niet naast de cijfers gekeken kan worden, als dat negeren schuldig verzuim wordt. Daarbij speelt de mondigheid van de ervaringsdragers een cruciale rol als die getuigen van kwetsbaarheid en krachtig verzet. Maar ook van de onderzoekers die de wetenschappelijke gronden van beleidsbeslissingen in vraag stellen en met nieuwe inzichten een uitweg kunnen bieden bij de handelingsverlegenheid bij deze complexe problematiek. De wetenschappelijke kennis moet haar weg vinden naar het beleid.

Neem nu het roken, de hardnekkige verslaving nummer één.  Nederland wil een rookvrije generatie, én tegen 2030 een rookvrije verslavingszorg. Hoe beginnen we daaraan?  In België beschikt men eindelijk over de aantallen van wat als kalmeer- en slaapmiddelen wordt voorgeschreven. Aan één op de vijf volwassenen worden die middelen aangeraden, aan twee op de drie daarvan voor langere tijd, wat voorbij gaat aan elk besef hoe verslavend dat kan zijn! In Nederland kan je straks misschien terug alcohol krijgen bij de kapper, ‘blurring ‘heet dat. Ook daar negeert men de kennis dat verhoogde beschikbaarheid meer doet gebruiken en dat is niet gezond. Als je betrokken bent bij de problematiek van verslaving of werkt in de verslavingszorg dan wil je hiertegen in verzet komen.

Maar..“Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren, en ook weemoedigheid…”, is het begin van het veel geciteerde gedicht van Willem Elsschot. Vandaag zou hij verdergaan met:” ..maar ook beperkte onderzoeksmiddelen, dat niemand kan verklaren…”.

Wat werkt en wat kan beter? Wat moet onze aandacht krijgen en waar is behoefte aan? Bieden we behandeling aan of ondersteunen we ook natuurlijk herstel? Dat vragen onze auteurs zich deze keer af, wat je kan zien aan de inhoudsopgave. We hebben een column, een essay, onderzoek bijdragen, praktijkervaring en casusbeschrijvingen. We zijn blij dat deze auteurs het forum gebruiken dat het Tijdschrift Verslaving & Herstel hen biedt om hun werk te delen en dat peer-reviewers bereid worden gevonden om bij de inzendingen hun constructieve feedback te willen geven. Wij verheugen ons in een groeiend lezerspubliek dat hierdoor aangemoedigd wordt om de reflectie verder te zetten. Misschien bereiken we met deze inzichten ook het beleid, want verslaving en herstel belangt in onze samenleving erg veel mensen aan.

Het droevige nieuws bereikt ons dat prof. Freya Vander Laenen op 15 mei overleden is. Zij stond mee aan de wieg van dit tijdschrift. Gedreven en competent ging haar engagement vooral uit naar de meest kwetsbaren. We zullen haar missen.

 

Biografie auteur

Paul VAN DEUN

Hoofdredacteur tijdschrift Verslaving&Herstel

Gepubliceerd

15-06-2023