Verslavingsbehandeling voor cliënten met meervoudige problematiek: behandeldoelen en behoeften in de klinische setting

Auteurs

  • Boukje Dijkstra Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction (NISPA); Faculteit Sociale Wetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen; Novadic-Kentron https://orcid.org/0000-0003-1467-7808
  • Esther Pars Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction (NISPA); Radboud Universitair Medisch Centrum, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, afdeling psychiatrie
  • Joanneke E.L. VanDerNagel Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction (NISPA); Tactus Verslavingszorg
  • Arnt F.A. Schellekens Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction (NISPA); Radboud Universitair Medisch Centrum, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior, afdeling psychiatrie

Samenvatting

Het verslavingsbehandelprogramma van De Wending van het Leger des Heils kent een opbouw waarbij de nadruk geleidelijk verschuift van verslavingsbehandeling naar herstelbegeleiding en resocialisatie. Tijdens de ontwikkeling van het programma is geïnventariseerd wat de behandeldoelen en behoeften van cliënten zijn, vanuit het perspectief van cliënten zelf, naasten en behandelaren. Dit artikel beschrijft de resultaten van een inventarisatie met behulp van semi-gestructureerde individuele interviews en groepsinterviews. In totaal hebben twaalf cliënten en zes naasten deelgenomen aan individuele interviews, en acht hulpverleners (maatschappelijk werkers, groepswerkers en psychologen) aan een groepsinterview. Naast een veelheid aan verschillende doelen op verslavings-, emotioneel-gedragsmatig, en maatschappelijk gebied, benoemen respondenten  behoeften met betrekking tot de therapeutische relatie,  bejegening en vervolgtraject. De klinische behandeling kan negatief beïnvloed worden door gebrek aan toekomstperspectief en het vervolgtraject dient in een zo vroeg mogelijk stadium geregeld te zijn. Naasten en hulpverleners benoemen daarnaast behoeften die gerelateerd zijn aan structuur, (zelf)acceptatie, zelfbeeld en weerbaarheid. Resultaten van kwalitatieve studies als deze kunnen helpen behandelprogramma’s in te richten naar de wensen en behoeften van cliënten.  (Lees verder, enkel voor abonnees!)

Gepubliceerd

29-12-2023

Nummer

Sectie

Wetenschappelijke Artikels