De kwaliteit van het zorgaanbod.

Auteurs

  • Paul VAN DEUN Co-hoofdredacteur Tijdschrift Verslaving&Herstel

Samenvatting

De kwaliteit van het zorgaanbod.

Het is fijn om redacteur te zijn van een tijdschrift. Je kan de lezers verrassen met interessante bijdragen en je maakt auteurs blij door hun manuscripten te reviewen en te publiceren. Maar bovenal ben jij de eerste die al de nieuwe bijdragen leest! Dat zijn er de afgelopen maanden weer heel wat geweest.

De rode draad door dit laatste nummer van de 3e jaargang is de zoektocht in de Lage Landen naar kwaliteit in het zorgaanbod. Zo deden Boukje Dijkstra e.a. kwalitatief onderzoek dat de behandeldoelen en behoeften van cliënten inventariseert, vanuit het perspectief van cliënten zelf, naasten en behandelaren, in een klinisch behandelingsprogramma voor meervoudige problematiek. Naast een veelheid aan verschillende doelen op verslavings-, emotioneel-gedragsmatig, en maatschappelijk gebied, benoemen respondenten behoeften met betrekking tot de therapeutische relatie, bejegening en vervolgtraject.

Dijana Jerkovic e.a. voerden eveneens kwalitatief onderzoek uit naar de toepassing van kwaliteitsstandaarden bij drugspreventie, -behandeling en harmreduction in het kader van het FENIQS-EU-project (Further ENhancing the Implementation of Quality Standards in drug demand reduction across Europe). De implementatie van kwaliteitsstandaarden varieert in belangrijke mate tussen EU-lidstaten en sectoren maar waar die internationale kwaliteitsstandaarden het vaakst worden toegepast is wel preventie.

Hanna Hellin e.a. onderzochten dan weer de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg voor personen met een middelen gebonden stoornis in een niet-stedelijke regio van de Vlaamse Ardennen. Zij stelden zorgfragmentering vast, wat overstegen zou kunnen worden door het installeren van een operationele definitie van netwerkgericht werken, modelgetrouwheid bij het toepassen van case management en meer outreachend werken.

In de 4e onderzoeks bijdrage van dit nummer, blikt Ellen Lagast e.a. terug op de Covid-19 pandemie en bevroeg de subjectieve ervaring van Vlaamse adolescenten (hogeschool- en universiteitsstudenten van 17-25 jaar) met psychotrope medicatie (benzodiazepines en/of antidepressiva) tijdens die periode. De medicatie bracht rust en stabiliteit in hun verstoorde leven, maar gevoelens van schaamte en controleverlies voeden toch een wens te stoppen met het medicatiegebruik. Ze zagen de medicatie als (tijdelijk) belangrijk om het “normale” te herstellen.

Verder is er in de rubriek Ervaringsverhaal, een interview met Marcel van Natten, opgetekend door Martinus Stollenga met ook daar de bekommernis, wat kan beter in de verslavingszorg? Tenslotte de vaste rubriek ‘Abstract Verpakt’ waarin de aandacht wordt gevraagd voor internationale artikelen over RCT’s, meta-analyses en cohortstudies die het effectiviteit onderzoeken van o.a.: CGT voor slaap bij alcohol gebruik, Buprenorfinedosering en in behandeling blijven, Adaptieve farmacotherapie bij rookstop, Gokken en cognitieve gedragstechnieken.

Tenslotte verwelkom ik graag Charlotte van der Vliet, van de Nederlandse politie, die een essay schreef voor ons tijdschrift over het middel Flakka, dé nieuwe trend? Het artikel geeft op basis van een exploratief onderzoek een inkijk in de wereld van Flakka en de mensen die deze middelen gebruiken.

Maar traditiegetrouw starten we met de Column van Arnt Schellekens.

(Lees verder, enkel voor abonnees!)

 

Biografie auteur

Paul VAN DEUN, Co-hoofdredacteur Tijdschrift Verslaving&Herstel

Co-hoofdredacteur Tijdschrift Verslaving&Herstel. Zelfstandig gevestigd klinisch psycholoog, Heverlee België

Gepubliceerd

29-12-2023