Naar een inclusief en herstelgericht drugbeleid in de stad Gent

aan de slag met ervaring en ervaringskennis

Auteurs

  • Jessica De Maeyer Coördinator aan het onderzoekscentrum EQUALITY ResearchCollective van HOGENT
  • Tijs Van Steenberghe Onderzoeker en sociaal werker, EQUALITY//ResearchCollective en het departement Sociaal-Agogisch werk van HOGENT
  • Filip De Sager Drugcoördinator bij de dienst Preventie voor Veiligheid van de Stad Gent

Samenvatting

In West-Europa beïnvloedt het concept herstel het sociale beleid met betrekking tot de ondersteuning van mensen met een middelenafhankelijkheid. Herstel is een 'buzzwoord', het bouwt op een energie en geloof dat er iets 'nieuws' wordt binnengebracht dat een antwoord biedt op hedendaagse uitdagingen. Het is ook een begrip waar een diversiteit aan praktijken en mensen mee aan de slag gaan. in die zin lijkt er een vanzelfsprekendheid te zijn over de waarde en het belang van 'herstel'. Je kan immers moeilijk tegen de centrae ideeën van herstelzijn (bv, krachtgericht en participatief werken). Maar tezelfdertijd leeft er een debat rond de betekenis van dergelijke concepten in concrete sociale praktijken en actieve beleidsvoering. Bij elk buzzwoord leeft het risico op oude wijn in nieuwe vaten. Full text lezen (enkel abonees)

Gepubliceerd

12-07-2022

Nummer

Sectie

Praktijkbijdrage