Schadelijk effect van GHB op cognitief functioneren

Auteurs

  • Tibor Brunt Afdeling Psychiatrie van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, het Kleine Heldenhuis te Rotterdam
  • Cleo Crunelle Docent aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), arts-neurowetenschapper bij UZ Brussel
  • Jan van Amsterdam Afdeling psychiatrie, Amsterdam Universitair Medisch Centrum
  • Wim van den Brink Emeritus hoogleraar Verslavingszorg aan de afdeling Psychiatrie van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum

Samenvatting

GHB (gamma-hydroxyboterzuur of natriumoxybaat), van oorsprong een anestheticum, wordt gebruikt bij de behandeling van ernstige slaapstoornissen (narcolepsie), kataplexie en onthoudingssymptomen bij middelenafhankelijkheid. GHB is daarentegen voornamelijk bekend als partydrug. Het langdurig gebruik van GHB in hoge doseringen blijkt gevaarlijke acute risico’s met zich mee, zoals (herhaalde) coma en ademhalingsdepressie en een sterke verslaving aan dit middel. Dit literatuuroverzicht beschrijft de cognitieve effecten van GHB, waaronder neurotoxiciteit en hersenschade bij langdurig GHB-gebruik van hogere doseringen en de daarmee verbonden herhaalde comateuze incidenten. Uit zowel humaan als proefdieronderzoek blijkt dat zwaar GHB-gebruik, al dan niet vanwege de herhaald geïnduceerde coma’s, samenhangt met een verslechterd cognitief functioneren, waarvan het vooralsnog onbekend is of deze effecten reversibel of blijvend zijn. Gebruikers van GHB dienen, naast het sterke verslavende effect van deze drug, geattendeerd te worden op de cognitieve schade die deze drug kan veroorzaken. Full text lezen (enkel abonees)

Gepubliceerd

12-07-2022

Nummer

Sectie

Overzichtsartikelen