Drughulpverlening in de gevangenis: Welke richting moeten we uit?

Beleidsaanbevelingen van sleutelfiguren uit beleid en praktijk.

Auteurs

  • Marjolein De Pau Universiteit Gent
  • Freya Vander Laenen Universiteit Gent

Samenvatting

Druggebruik in Belgische gevangenissen is hoog, terwijl de drughulpverlening in detentie ontoereikend en versnipperd is. In 2017 startte de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid een pilootproject drughulpverlening voor gedetineerde personen op, als eerste stap richting een volwaardig zorgaanbod. In dit onderzoek worden de beleidsdocumenten voor dit pilootproject kritisch onder de loep genomen. Er wordt onderzocht of dit beleid voldoende afgestemd is op de noden van drugs gebruikende gedetineerde personen en hoe het beleid versterkt kan worden. 23 semigestructureerde interviews werden afgenomen met professionals betrokken bij het pilootproject in de gevangenis van Hasselt (beleidsmakers, gevangenisdirectie, (zorg)personeel). De resultaten tonen aan dat er nood is aan een geïntegreerde en integrale visie op penitentiaire gezondheidzorg, waar drughulpverlening deel van uitmaakt. Dit vraagt een vlotte samenwerking tussen welzijns-, gezondheids- en justitiële actoren. De participanten benadrukken de noodzaak van een gedifferentieerd zorgaanbod dat aansluit bij de noden van gedetineerde personen, dat toegankelijk is en waarvan de kwaliteit(smeting) wordt gegarandeerd. Deze resultaten liggen grotendeels in lijn met internationale aanbevelingen en tonen duidelijk aan dat er nog ruimte voor verbetering is wat betreft beleidsvorming voor drughulpverlening in de gevangenis in België. (Lees verder, enkel voor abonnees!)

Biografieën auteurs

Marjolein De Pau, Universiteit Gent

is klinisch psychologe en doctoraatstudente aan de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Werk van de Universiteit Gent. Haar academische expertise situeert zich bij de doorleefde ervaringen van geïnterneerde personen en de organisatie van de forensisch psychiatrische zorg. In haar doctoraatstudie onderzoekt ze de manier waarop geïnterneerde personen met een migratieachtergrond hun rehabilitatie conceptualiseren aan de hand van het Good Lives Model.

Freya Vander Laenen, Universiteit Gent

is hoofddocent aan de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de Universiteit Gent. Daarnaast is zij ook co-directeur van de multidisciplinaire onderzoeksgroep Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP). Haar onderzoek focust zich steeds op kwetsbare individuen (wegens druggebruik, psychische problematiek of sociale exclusie) die in contact komen met het strafrechtsysteem.

Gepubliceerd

15-12-2022

Nummer

Sectie

Wetenschappelijke Artikels