Verslaving & Herstel

Over dit tijdschrift

Het Tijdschrift Verslaving & Herstel wil de reflectie over verslavingsgedrag stimuleren en bijdragen aan vernieuwing en verbetering van de praktijk van preventie en hulpverlening. We doen dat vanuit gezondheids-, emancipatorisch en herstelgericht perspectief.

Huidig nummer

Vol 4 Nr 2 (2024): Tijdschrift Verslaving & Herstel
Gepubliceerd: 11-07-2024

Praktijkbijdrage

Case Reports

Wetenschappelijke Artikels

Ervaringsverhaal

Abstract Verpakt

Bekijk alle nummers

Wetenschap en praktijk vanuit gezondheids- en emancipatorisch perspectief.

Logo © Jelle Debusscher

Gompel&Svacina Uitgevers